Andere woorden

Andere woorden

De Bonjo Krant

In de Bonjokrant, de krant voor gedetineerden en organisaties, die verbonden zijn met het detentiesysteem, schrijft Miriam regelmatig filosofische en maatschappelijke artikelen.

De Bonjo van augustus 2021

De Bonjo van januari 2023

De Bonjo van augustus 2023

De Bonjo van februari 2024

Podcast Prisonshow

In aflevering 180 van de podcast, Prison show spreekt Miriam over haar boek 'Opgeschorte waarden in kamp en bajes.' Ze gaat in op verschillende thema’s en termen die in het boek voorkomen. Vooral de begrippen waardigheid en verantwoordelijkheid in het licht van uitsluiting worden uitvoerig besproken.

Podcast Pure Prison

In deze podcast, uitgezonden in Florida, Verenigde Staten, sprak Miriam over massadetentie in de Verenigde Staten en maatschappelijke issues die daaraan verbonden zijn.

Radioshow Blogtalkradio Shedding Light

In deze wekelijkse radiopodcast, uitgezonden in Massachusetts Verenigde Staten, spreekt Miriam als gast over het Amerikaans detentiesysteem, de verschillen met Europa, en maatschappelijke issues die daaraan verbonden zijn.

Boek Verhalen om niet te verdwalen

Miriam heeft als coauteur meegeschreven aan dit boek over bezield merkmanagement. Haar bijdragen betreffen de in het boek opgenomen interviews, een verdieping in het analytisch gedachtengoed van Carl Gustav Jung, de alchemie en het Taoïsme, alsmede symboliek en de betekenis daarvan.