Miriam bij de Waal

Miriam Jacobs

Het proces naar het authentieke zelf is in mijn ogen een levenslang proces, van vallen, opstaan en me bewust worden van waarom ik viel en hoe ik het beste weer kan opstaan. Bij elke stap groeit het bewustzijn.

Sinds ik leef in overeenstemming met de Tao ervaar ik balans, overgave aan het leven zelf en rust. Tao betekent Weg, maar zoals Lao Zu, de schrijver van de Tao te Tjing, zei: als je spreekt over Tao dan heb je het niet meer over de Tao.

Omdat de Tao voorbij de woorden gaat en voorbij het rationele denken. Wat er misschien dan nog het dichtst bij in de buurt komt is leven volgens het ritme van de natuur. Vanuit dat ritme kijk ik naar de dingen als expressies van de bron dat Lao Zu Tao noemt.

"Iets staat nooit op zichzelf maar is verbonden met alles eromheen"

Ik kijk zonder oordeel, zonder vooronderstellingen. Omdat ik me realiseer dat wat ik zie altijd is ingebed in een context. Iets staat nooit op zichzelf maar is verbonden met alles eromheen. Zo is uiteindelijk alles met elkaar verbonden en ontstaan uit die ene energie dat Leven is, en keert ook naar die bron terug.

Tao is overal maar niet grijpbaar en alleen te ervaren via de intuïtie. Het in overeenstemming leven met Tao betekent dat ik luister naar mijn intuïtie dat vaak eerder dan mijn denken weet wat ik nodig heb op mijn pad naar hogere bewustzijnsniveaus.

Mijn intuïtie heeft me op cruciale momenten gered van destructie door soms rigoureus in te grijpen. Dat waren bijzondere en vreemde momenten omdat er werd ingegrepen in mijn rationele denken en mijn twijfels van het moment volledig werden doorbroken. Dat wat ik zoek kan ik niet vinden. Dat wat ik nodig heb komt als vanzelf op mijn pad.

Het psychische en fysieke leven en de dingen bestaan uit tegenstellingen. Je bewust te zijn van deze tegenstellingen, en je bewust te worden van de disbalans die tot fysieke, emotionele of psychische klachten kan leiden, maakt het mogelijk om de tegenpolen in jezelf in balans te brengen.

Dit levenslange proces van balanceren is zowel in de psyche van de mens als in het fysieke leven herkenbaar. Maar ook in de natuur, en zelfs in het universum, draait alles om verbinding en het balanceren tussen tegenstellingen.

Vanuit het leven in overeenstemming met Tao voed ik mijn vier kinderen op. In mijn opvoeding zijn oordeel, straf en aannames afwezig. Wel zijn er duidelijke grenzen waarbinnen mijn kinderen de ruimte kunnen nemen om zichzelf te ontdekken. Open communicatie is cruciaal binnen mijn gezin. Ik volg hen op hun pad naar zichzelf en geniet met volle teugen.

Ik heb een master's graad in de filosofie en ik ben afgestudeerd psychosociaal therapeut. Daarmee ben ik in mijn leven van Mavo naar Moederschap naar Master gegaan.

Via een coaching organisatie werk ik met mensen die gediagnostiseerd zijn met autisme, ADD of ADHD, maar ook met mensen die worstelen met existentiële vragen.

Tijdens de therapie begeleid ik hen in hun zoektocht naar bewustwording van onderliggende patronen en hoe daarin de disbalans in tegenstellingen te herstellen. Daarbij zet ik veelvuldig contextuele therapie in.

"Na bewustwording van het web van invloed in het leven vindt werkelijke verandering plaats"

Ook werk ik met gedetineerde en ex-gedetineerde mensen. Ook bij deze doelgroep is contextuele therapie van onschatbare waarde, om inzicht te krijgen in het leven voor het delict en wie de gedetineerde mens was tijdens het plegen van zijn delict. Na bewustwording van het web van invloed in het leven vindt werkelijke verandering plaats. De mens wordt stap voor stap wie hij of zij oorspronkelijk is.

In mijn werk ligt de nadruk op de mens achter zijn diagnose of achter zijn delict. Voorbij het idee van goed en kwaad ontmoet ik prachtige mensen en geniet ik van de authentieke verbinding tussen de ander en mijzelf. Dit is de basis van mijn werk. Het is, zoals de filosoof Martin Buber schrijft: de ware ontmoeting vindt plaats tussen beide mensen in. Daar bevindt zich de gelijkwaardigheid van waaruit persoonlijke groei ontstaat.

Concinnitas

"Alles dat zich tijdens de ontmoetingen aandient wordt omarmd."

Concinnitas therapie leidt tot een hoger bewustzijnsniveau via de Socratische methode van vragen stellen. Volgens Socrates draagt elk individu zijn of haar eigen wijsheid in zich en gaat het erom via de juiste vragen tot die wijsheid te komen. Dit leidt daarmee tot meer zelfinzicht van binnenuit.

"Het woord Concinnitas betekent onder andere: volmaakt evenwicht. In mijn praktijk betekent dit het herstel van het innerlijk evenwicht dat bij ieder mens weer anders is en waarmee het leven vanuit zelfregie tegenmoet getreden kan worden."

De Socratische methode is cruciaal in het proces omdat oordeel en aannames afwezig zijn. Alles dat zich tijdens de ontmoetingen aandient wordt omarmd. Ook contextuele therapie is cruciaal in het proces waarin diepe patronen in denken, voelen en handelen via bewustwording concreet zichtbaar worden.

"Volgens Socrates draagt elk individu zijn of haar eigen wijsheid in zich en gaat het erom via de juiste vragen tot die wijsheid te komen"

Gedurende het therapeutisch proces wordt uitgegaan van het feit dat de mens in een duale wereld leeft. Dat betekent dat ook de menselijke psyche uit tegenstellingen bestaat. Het gaat erom te ontdekken welke tegenstellingen uit balans zijn omdat disbalans tot emotioneel lijden leidt. Via onder andere contextuele therapie, waarbij het web van invloed in het leven onder de loep wordt genomen, symbolisch werk maar ook rationele gesprekken, wordt op een dieper niveau helder hoe men weer in balans kan komen.

In tegenstelling tot veel cognitieve therapieën worden tegenpolen hier niet ontkend of afgewezen. Immers, ontkenning van een deel van de mens is ook ontkenning van de gehele mens. Pijn, controle, schaamte of een verlies aan eigenwaarde behoren niet te worden verdrukt maar in balans te worden gebracht met hun tegenpool. Dit proces doorloop ik met mensen die gediagnosticeerd zijn met autisme, ADD of ADHD. Maar ik werk ook met mensen die anderszins vastlopen.

"Immers, ontkenning van een deel van de mens is ook ontkenning van de gehele mens"

Ook doorloop ik dit proces met gedetineerde mensen die inzicht willen krijgen in hun leven en in zichzelf achter het delict. Daarnaast heb ik tijdens de research van mijn boek hetzelfde proces op maatschappelijk niveau toegepast waardoor ik meer inzicht kreeg in het massa detentiesysteem in de Verenigde Staten. Ik ben regelmatig te gast bij een Amerikaanse radioshow en verschillende podcasts om over dit onderwerp te praten en probeer altijd de focus te leggen op deze onderliggende universele patronen om zo bij te dragen aan meer bewustzijn over dit onderwerp.

Opgeschorte waarden in kamp en bajes